Monthly Archives: February 2015

Min antenn för 10, 15 och 20 m

Jag har en trebandare av typen FB-53 från Fritzel. Den har en bomlängd på 7,3 m och är monterad ca 21,5 m över mark.

Mätdata för FB53 med radiator och parasitelementen förlängda 2x3cm i ändarna. (resonans på 14 MHz sänkt ca 120 kHz):

 • Förstärkning mot referensdipol på 20 m uppmätt till ca 3 dB på CW-delen. Mätningen gjordes mot Reverse Beacon-stationer på USAs ostkust.
 • Stående våg och fram/backförhållande.Mätantenn: Deltaloop, avstånd 100 m och höjd över mark ca 4 meter.FB53FB20m

  FB53_15m_FB-624x246

  FB53FB10m

  FB53SWR20m

  FB53SWR15m

  FB53SWR10m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPR för att kolla reciprocitet

WSPR (Weak Signal Propagation Reporter) är en mod som skapats av K1JT (nobelpristagare i fysik). Mätresultaten kan sändas över Internet till en gemensam server som presenterar resultaten i ett Excelvänligt format. Stationerna sänder och lyssnar omväxlande och alla resultat laddas upp. Det kan se ut så här. Signal/brus-nivån anges relaterat till bandbredden 2,5 KHz.
.

Reciprocitet?

Ibland upplever jag att det inte är samma signalstyrka i båda ändar av en förbindelse. Det har till exempel varit vid kontakter med Japan på 17 m där jag under en period, har fått flera S-enheter bättre rapporter än vad jag kunnat ge. En stund senare har förhållandena utjämnats och mer rimliga rapporter har utväxlats. Är det sant eller inbillning? Och då menas “S-meterutslag” inte SNR, Signal to Noise Ratio.

För att undersöka fenomenet startade jag en mätserie med hjälp av WSPR. En förklaring av WSPR finns i ett annat inlägg, men i stora drag går det ut på att en station sänder sin identitet med olika mellanrum och däremellan lyssnar efter andra stationer. De hörda stationerna loggas automatiskt med angivande av SNR.

Egentligen vill vi ju ha den absoluta signalstyrkan och inte SNR. Jag har dock funnit att bakgrundsbruset hos mig inte varierar så mycket över dygnet på de högre banden från 20 m och uppåt. Om man gör det djärva antagandet att motsvarande gäller för de flesta motstationerna så kan WSPR användas för att undersöka reciprocitet i överföringen.

Typiskt bakgrundsbrus över dygnet:

Bakgrundsbrus-over-dygnet

Mätningarna pågick under några månader i slutet av 2013 och början av 2014.

Jag lyckades inte påvisa någon systematisk skillnad i utbredningsdämpning, men däremot relativt kortvariga skillnader beroende på riktning på upp till 10 dB.

Ett exempel på en mätserie mot Japan på 17 m:

WSPR-SNR-17m-JA2KCT-1024x531

Några mätserier mot USA på 20 m:

WSPR-2014-02-2526-20m-WA3DNM-diagram-1024x665

WSPR-2014-02-28-20m-WA3DNM-diagram-1024x948

Man har tittat på fenomenet tidigare:

Det har gjorts noggranna studier som visat på både långvarig (timmar) och kortvarig

icke-reciprocitet t ex av Glen Davis Falcon vid Georgia Institute of Technology November, I960 och1956 av Laver, F.J.M. ; Stanesby, H. vid ”Post Office IngeneeringDepartment” UK:

” Tests have been carried out under carefully controlled conditions to see whether the attenuation of high-frequency signals sent over a given long-distance radio path differs according to the direction of transmission. The results obtained both across the North Atlantic and between Australia and the United Kingdom show that at times the loss in both directions is substantially the same, and that at other times the loss difference can rise to values of the order of 5 or 10 dB”.

 

A travel to EA8 2014

In November 2014 XYL and I made a trip to Tenerife. I looked for a hotel with a good radio location and a room with “sea view”. The choice fell on hotel “Luabay” in Puerto de la Cruz. There was a free take off across the Atlantic Ocean from the Southwest to the Northeast.

The equipment was a FT 817nd with a small PS, an ATU, a manipulator of soldered copper laminate pieces and earpieces. The antenna was a wire along a 5 meter long telescopic fishing rod, an equally long counterpoise wire and a short wire with a powerful battery clamp for earthing to the balcony railing. The antenna was fed with 5 meters of RG-58 which was wound on a ferrite core at the antenna. The antenna pointed due west. The tuner managed to adjust the antenna system from 30 m to 15 m.

Most contacts were made with HAMs on the East Coast of the United States. Some were rag chew QSOs with QRP stations, having between 1 and 10 watts. But also numerous contacts with Europe, South America and the Caribbean. All contacts were made on CW.

DSC00122DSC00006-1024x768

I only had the antenna on the balcony when it was dark:

DSC00119

Below are some Reverse Beacon spots.

Good signals on 20m late at night at the end of November with 5W and a piece of wire.

At home in Stockholm the band closed when the sun sets early in the afternoon.

PJ2T  EA8/SM0BRF 14022.5 CW CQ 8 dB 17 wpm 2112z 28 Nov
K3MM  EA8/SM0BRF 14022.7 CW CQ 13 dB 17 wpm 2112z 28 Nov
WZ7I  EA8/SM0BRF 14022.6 CW CQ 15 dB 17 wpm 2111z 28 Nov
K3LR  EA8/SM0BRF 14022.7 CW CQ 26 dB 17 wpm 2110z 28 Nov
KM3T  EA8/SM0BRF 14022.5 CW CQ 24 dB 17 wpm 2110z 28 Nov
K2NNY  EA8/SM0BRF 14022.5 CW CQ 17 dB 17 wpm 2110z 28 Nov
W4KKN  EA8/SM0BRF 14022.6 CW CQ 17 dB 17 wpm 2110z 28 Nov
K8AZ  EA8/SM0BRF 14022.7 CW CQ 13 dB 17 wpm 2110z 28 Nov
DF4UE  EA8/SM0BRF 14022.6 CW CQ 11 dB 17 wpm 2109z 28 Nov
DK0TE  EA8/SM0BRF 14022.6 CW CQ 6 dB 17 wpm 2109z 28 Nov
PY1NB  EA8/SM0BRF 14058.1 CW CQ 11 dB 17 wpm 2057z 28 Nov
WZ7I  EA8/SM0BRF 14058.1 CW CQ 16 dB 17 wpm 2057z 28 Nov
K3LR  EA8/SM0BRF 14058.2 CW CQ 19 dB 17 wpm 2057z 28 Nov
K8AZ  EA8/SM0BRF 14058.3 CW CQ 14 dB 17 wpm 2057z 28 Nov
K1TTT  EA8/SM0BRF 14058.2 CW CQ 14 dB 17 wpm 2057z 28 Nov
KM3T  EA8/SM0BRF 14058.0 CW CQ 21 dB 17 wpm 2056z 28 Nov
NZ1U  EA8/SM0BRF 14058.2 CW CQ 15 dB 17 wpm 2056z 28 Nov

 

 

 

Antennas for 80m

For 80 meters there are two inverted vee dipoles with apexes 20 meters above ground. One is provided with a parasitic element, which can be configured either as a director or reflector. The directions are SW or NE.

The other one has one leg almost horizontal towards SW and the other leg is going down almost vertically with the end about 7 meters to the NW. One could call it an inverted L dipole.

Antennas for160 m

For 160 m the whole tower plus the top mast, around 28 m, is used with the Yagi antennas as a capacitive top load. The tower is supplied with Gamma Match and connected to a sparse radial system. Self-resonance is 2.2 MHz.

There is also a low dipole configured as an inv vee with top at 20m.

Antenner för 160 m

För 160 m används hela tornet plus toppmast med Yagiantennerna som kapacitiv topplast. Tornet matas med Gammamatch och är anslutet till ett glest jordnät. Egenresonansen är 2,2 MHz.

Dessutom finns en dipol monterad som en inverted vee med toppen 20 meter upp.

80 m-antennerna

För 80 meter finns en inverted vee-dipol som sitter 20 meter över mark med högsta punkten. Den är försedd med ett parasitiskt element, som kan konfigureras antingen som direktor eller reflektor. Riktningarna är SV eller NO.

Dessutom finns en Inv vee-dipol på samma höjd men med bredsidan mot NV/SO.

Vridbar dipol för 40m

40-metersdipolen har visat sig ha en negativ inverkan på FB-53an när den är orienterad parallellt med dennas radiator. Den är därför for närvarande orienterad längs med trebandarens bom och sitter 21 meter över mark.

Se inlägget om påverkan mellan olika antenner.

En resa till EA8 år 2014

I November 2014 gjorde XYL och jag en resa till Teneriffa. Jag var noga med att få ett hotell med bra radioläge och ett rum med “havsutsikt”. Det blev hotell “Luabay” i Puerto de la Cruz. Det var då fri take off över Atlanten från Sydväst till Nordost. Utrustningen bestod av en FT-817nd med ett litet PS, en ATU, en manipulator av hoplödda kopparlaminatbitar, hörsnäckor samt en antenn bestående av en tråd längs ett 5 meter långt teleskopiskt fiskespö, en lika lång motviktstråd och en tråd med en kraftig batteriklämma för jordning i balkongräcket. Antennen matades med 5 meter RG-58, som var upplindad på en ferritkärna vid antennen. Antennsprötet pekade rakt västerut. ATUn lyckades anpassa antennsystemet från 30 m till 15 m.

Det blev flest kontakter med USAs ostkust bla några rag chew QSO med QRP-stationer, som    hade mellan 1 och 10 Watt. Men också ett flertal kontakter med  Europa, Sydamerika och Karibien.  Alla kontakter var på telegrafi.

DSC00122DSC00006-1024x768

Jag hade bara antennen monterad på balkongen när det var mörkt:

DSC00119

Nedan ett urval av några Reverse Beacon-spottar.

Fina signaler på 20m sent på kvällen i slutet på november med 5 W och en 5 meters tråd. Hemma stängde bandet så fort solen gick ned.

PJ2T  EA8/SM0BRF 14022.5 CW CQ 8 dB 17 wpm 2112z 28 Nov
K3MM  EA8/SM0BRF 14022.7 CW CQ 13 dB 17 wpm 2112z 28 Nov
WZ7I  EA8/SM0BRF 14022.6 CW CQ 15 dB 17 wpm 2111z 28 Nov
K3LR  EA8/SM0BRF 14022.7 CW CQ 26 dB 17 wpm 2110z 28 Nov
KM3T  EA8/SM0BRF 14022.5 CW CQ 24 dB 17 wpm 2110z 28 Nov
K2NNY  EA8/SM0BRF 14022.5 CW CQ 17 dB 17 wpm 2110z 28 Nov
W4KKN  EA8/SM0BRF 14022.6 CW CQ 17 dB 17 wpm 2110z 28 Nov
K8AZ  EA8/SM0BRF 14022.7 CW CQ 13 dB 17 wpm 2110z 28 Nov
DF4UE  EA8/SM0BRF 14022.6 CW CQ 11 dB 17 wpm 2109z 28 Nov
DK0TE  EA8/SM0BRF 14022.6 CW CQ 6 dB 17 wpm 2109z 28 Nov
PY1NB  EA8/SM0BRF 14058.1 CW CQ 11 dB 17 wpm 2057z 28 Nov
WZ7I  EA8/SM0BRF 14058.1 CW CQ 16 dB 17 wpm 2057z 28 Nov
K3LR  EA8/SM0BRF 14058.2 CW CQ 19 dB 17 wpm 2057z 28 Nov
K8AZ  EA8/SM0BRF 14058.3 CW CQ 14 dB 17 wpm 2057z 28 Nov
K1TTT  EA8/SM0BRF 14058.2 CW CQ 14 dB 17 wpm 2057z 28 Nov
KM3T  EA8/SM0BRF 14058.0 CW CQ 21 dB 17 wpm 2056z 28 Nov
NZ1U  EA8/SM0BRF 14058.2 CW CQ 15 dB 17 wpm 2056z 28 Nov