Monthly Archives: August 2016

A comparison of Cushcraft A3S and Mosley PRO-96

On August 14, 2016 in the afternoon these two antennas were run against each other at SK0QO’s QTH on Gålö South of Stockholm. They were mounted on separate masts about 18 meters above the ground with water in front in a northwesterly direction. The test was done using the Reverse Beacon on 20m towards North America. The power was 100 watts.
Receiver          A3S dB SNR spots    PRO96 dB SNR spots
W1NT             11, 9                            9, 11
W3UA            19, 23                          16, 23
KM3T             19, 20                          17, 22
K1TTT            6                                   5

This gives that the A3S was on average 1.5 dB stronger than the PRO-96

Jämförelse mellan Cushcraft A3S och Mosley PRO-96

Den 14 augusti 2016 på eftermiddagen gjordes ett prov med dessa båda antenner vid SK0QOs QTH på Gålö. De sitter monterade på var sin mast ca 18 meter över marken med vatten framför i nordvästlig riktning. Provet gjordes med hjälp av Reverse Beacon på 20m mot Nordamerika.  Effekten var 100 Watt.

Mottagare            A3S dB SNR spots                             PRO96 dB SNR spots

W1NT                    11,9                                                        9,11

W3UA                   19,23                                                     16,23

KM3T                    19,20                                                     17,22

K1TTT                    6                                                              5

 

Detta ger att A3S var i snitt 1,5 dB starkare än PRO 96.