Antenner för 160 m

För 160 m används hela tornet plus toppmast med Yagiantennerna som kapacitiv topplast. Tornet matas med Gammamatch och är anslutet till ett glest jordnät. Egenresonansen är 2,2 MHz.

Dessutom finns en dipol monterad som en inverted vee med toppen 20 meter upp.