Radiobloggen

2020-10-26

Nyheten ute på SSA.SE.

2020-10-23

I morse nåddes jag av den tråkiga nyheten att radioamatörerna i Nya Zeeland inte får förlängt tillstånd att använda 60 metersbandet. De har haft ett tillfälligt tillstånd som har förlängts i omgångar. Men nu säger militären nej.

Vi är några i Sverige som har haft dagliga kontakter med amatörer i Nya Zeeland. Och min pejlutrustning installerades främst för att mäta strålningsvinkeln för signaler från ZL på 60 m.

2020-10-18

Utbyggt antennsystem

Idag drifttogs ytterligare ett antennelement, antenn nummer 4 i pejlen. Det är placerat ca 42 meter i 245 graders riktning från antennelement 3. Det består av en 10 meter lång vertikal med 5 10 meter långa motvikter på marken samt ett jordspett. Tanken är att få ett långt ben i sydvästlig riktning för att kunna mäta den vertikala strålningsvinkel mer exakt för signaler som kommer nära från SV eller NO. Antenn nummer 3 har idag den lägsta störnivån och är längst bort från den stora antennmasten.

Antenn 4 matas med ca 63 meter RG-6 med en hastighetsfaktor på 0,66. De övriga antennerna matas med lika långa RG-213- kablar på ca 40 meter.

För att kalibrera bort skillnaden i kabellängd placerades en mätsändare ca 200 meter bort vinkelrätt mot mittpunkten på förbindelslinjen mellan antenn 3 och 4. Mätsändare sände på 3505 kHz och fasskillnaden mellan kanalerna i RSPduo uppmättes till 154 grader vilket alltså är skillnaden i elektrisk längd mellan matningsledningarna till antenn 3 och antenn 4 på frekvensen 3505 kHz.

2020-09-23

Jag har nu byggt in skyddsreläer i omkopplingslådan för pejlsystemet. Detta för att kunna sända med SDR-mottagaren ansluten till en antenn i sändarantennens närfält.

Det visade sig att det gick att ha WSJT-X och SDRuno igång samtidigt på datorn om WSJT startades först.

2020-09-22

Mitt pejlsystem har nu varit igång ett tag. Efter många försök och återvändsgränder består den nu av tre stycken 10m långa vertikaler med jordtag och radialer placerade i ett L med 10 meters avstånd. Som mottagare används RSPduo och SDRplay Uno.

2020-04-18

I går kväll körde jag CX5FK/QRP på 20 m. Idag kom ett mejl med en länk till hans Youtubekanal.
https://www.youtube.com/watch?v=oBBTnb6HcHE
Jag hade kraftiga QRN från åskväder över Spanien.

2020-04-12

Nu har jag provat min införskaffade SDRPlay RSPduo.

Första testet på 7 MHz med två passiva 2-meterslopar på rad med 10 meters mellanrum gav en förbättring av SNR på ca 10 dB om jag använde diversity. Fasvinkeln svänger våldsamt. Vet inte vad den indikerar.

Senare provade jag min 30 m dipol mot andra antenner i manuell mod för att se om det gick att ta bort lokala störningar. Om jag använde vertikalen som antenn två kunde jag fasa bort en rätt kraftig störning, men jag tror den gick in på vertikalen.

2020-04-02
Idag började jag konstruera en passiv magnetisk loop med en diameter på 2 meter. Efter lite googlande hittade jag att det krävdes en så pass stor loop för att få hög verkningsgrad på 7 MHz där det är tänkt att mätningarna av strålningsvinkeln i första hand ska ske. http://www.66pacific.com/calculators/small-transmitting-loop-antenna-calculator.aspx
Kan behövas om man ska mäta på svaga DXX-signaler.

Tänkte använda coaxstumpar som kondensator inspirerat av DJ0IP
https://www.dj0ip.de/my-favorite-antennas/old-folks-antenna/ .

Enligt KB9RLW kan en liten förändring av matningsloopen ge en stor förbättring:
https://www.youtube.com/watch?v=2RDtm6qXjuI

Loopen:

För att mäta upp den anslöts en kondensator på 110 pF och resonansen mättes med en MiniVNA:


Resonansfrekvensen var 5,7 MHz. Användbar bandbredd är ca 0,25 %. Om man bortser från loopens egenkapacitans skall en kapacitans på 74 pF användas för att resonansen ska hamna på 7 MHz.

Egenkapacitansen verkar vara knappt 9 pF enligt:
https://www.teslascientific.com/products/coil-capacitance-calculator/

Loopens induktans är i så fall ca 6,6 uH. För resonans på 7 MHz skall då den totala kapacitansen vara 79 pF. Om man drar bort egenkapacitansen ska alltså den yttre kondensatorn ha en kapacitans på 70 pF.

2020-03-30
I morse provade jag den nya vertikalen för mottagning på 60 och 40 meter.

På 60 m fick jag ingen avkodning på FT8 av någon ZL-station. De hade en SNR på upp till – 10 dB på min nordvästbeverage. De var – 18 dB på min sändarvertikal. Europeer hade dock samma SNR på mottagarvertikalen, som på beveragen. T ex PG0DX var +17 dB på båda antennerna. Det är under en viss tröskel i signalstyrka, som det blir kritiskt.

På 40 m hade jag kontakt med LU8HHB. Han var bra läsbar med S5 på min vridbara dipol på 21 meters höjd. Man kunde ana att han fanns där när jag lyssnade på mottagningsvertikalen, men han var inte läsbar.
Jag lyssnade mitt på dagen på 80m när det atmosfäriska bruset var lågt. Mottagningsvertikalen klarade inte av att detektera riktigt svaga signaler, som var läsbara på min inverted veedipol.

Det verkar som om en liten mottagarantenn inte blir tillräckligt känslig om den är bredbandig. Det blir för mycket brus i den anslutna bredbandsförstärkaren hur bra den än är. En avstämd loop har däremot tillräckligt lågt brus om den har högt Q-värde.
https://www.lz1aq.signacor.com/docs/wsml/wideband-active-sm-loop-antenna.htm

2020-03-29
Idag satte jag ut en vertikalantenn för mottagning i skogen. Den består av en vertikal radiator och två eleverade motvikter. Alla trådar är 3 meter långa. Den är ansluten till samma bredbandsförstärkare som användes till loopen tidigare.

Vid provlyssning verkar den fungera OK för europeiska signaler på 160 till 20 meter.. Vid jämförelse mot USA på 20 m med min 3 el Yagi på 22 meters är dock signalerna dämpade bortåt 30 dB.

2020-03-26
I morse provade jag den passiva loopen på 7 MHz . Den fungerade bra för mottagning av svaga signaler under förutsättning att den var exakt avstämd. Ett användbart frekvensområde är bara +/- 10 kHz för bästa SNR på mottagen signal.

 

Pickuploopen med anslutande coax består av 75 ohms TV-coax. Därav kanske den höga stående vågen vid resonans eftersom analysatorn mäter mot 50 ohm.
Loopen stämdes av på kvällen, men hade flyttat sig 50 kHz under natten. Orsaken är okänd. Kanske frekvensen driver med temperaturen. Det visar i alla fall att det bör vara möjligt att avstämma den remote.

2020-03-25
Provade idag igen den aktiva loopen. Jag ville se hur den fungerade på 7 MHz för svaga signaler. Jag provade först att bruset ökade 7 dB när antennloopen anslöts. Så det verkade hoppfullt. Tyvärr fungerade den inte alls i praktiken för svagsignalmottagning. Kan det möjligen vara ”korsmodulation” som hörs som ett brus och dränker svaga signaler?

Jag körde bland andra ZL3XDJ. Det var dålig konditioner, men han var bra läsbar på dipolen på 21 meters höjd och NV-bävern. Han var uppskattningsvis 10 dB över bruset. Däremot inte hörbar på loopen.