Kategoriarkiv: Vågutbredning

Här avhandlas vågutbredning

WSPR för att kolla reciprocitet

WSPR (Weak Signal Propagation Reporter) är en mod som skapats av K1JT (nobelpristagare i fysik). Mätresultaten kan sändas över Internet till en gemensam server som presenterar resultaten i ett Excelvänligt format. Stationerna sänder och lyssnar omväxlande och alla resultat laddas upp. Det kan se ut så här. Signal/brus-nivån anges relaterat till bandbredden 2,5 KHz.
.

Reciprocitet?

Ibland upplever jag att det inte är samma signalstyrka i båda ändar av en förbindelse. Det har till exempel varit vid kontakter med Japan på 17 m där jag under en period, har fått flera S-enheter bättre rapporter än vad jag kunnat ge. En stund senare har förhållandena utjämnats och mer rimliga rapporter har utväxlats. Är det sant eller inbillning? Och då menas ”S-meterutslag” inte SNR, Signal to Noise Ratio.

För att undersöka fenomenet startade jag en mätserie med hjälp av WSPR. En förklaring av WSPR finns i ett annat inlägg, men i stora drag går det ut på att en station sänder sin identitet med olika mellanrum och däremellan lyssnar efter andra stationer. De hörda stationerna loggas automatiskt med angivande av SNR.

Egentligen vill vi ju ha den absoluta signalstyrkan och inte SNR. Jag har dock funnit att bakgrundsbruset hos mig inte varierar så mycket över dygnet på de högre banden från 20 m och uppåt. Om man gör det djärva antagandet att motsvarande gäller för de flesta motstationerna så kan WSPR användas för att undersöka reciprocitet i överföringen.

Typiskt bakgrundsbrus över dygnet:

Bakgrundsbrus-over-dygnet

Mätningarna pågick under några månader i slutet av 2013 och början av 2014.

Jag lyckades inte påvisa någon systematisk skillnad i utbredningsdämpning, men däremot relativt kortvariga skillnader beroende på riktning på upp till 10 dB.

Ett exempel på en mätserie mot Japan på 17 m:

WSPR-SNR-17m-JA2KCT-1024x531

Några mätserier mot USA på 20 m:

WSPR-2014-02-2526-20m-WA3DNM-diagram-1024x665

WSPR-2014-02-28-20m-WA3DNM-diagram-1024x948

Man har tittat på fenomenet tidigare:

Det har gjorts noggranna studier som visat på både långvarig (timmar) och kortvarig

icke-reciprocitet t ex av Glen Davis Falcon vid Georgia Institute of Technology November, I960 och1956 av Laver, F.J.M. ; Stanesby, H. vid ”Post Office IngeneeringDepartment” UK:

” Tests have been carried out under carefully controlled conditions to see whether the attenuation of high-frequency signals sent over a given long-distance radio path differs according to the direction of transmission. The results obtained both across the North Atlantic and between Australia and the United Kingdom show that at times the loss in both directions is substantially the same, and that at other times the loss difference can rise to values of the order of 5 or 10 dB”.