Min antenn för 10, 15 och 20 m

Jag har en trebandare av typen FB-53 från Fritzel. Den har en bomlängd på 7,3 m och är monterad ca 21,5 m över mark.

Mätdata för FB53 med radiator och parasitelementen förlängda 2x3cm i ändarna. (resonans på 14 MHz sänkt ca 120 kHz):

 • Förstärkning mot referensdipol på 20 m uppmätt till ca 3 dB på CW-delen. Mätningen gjordes mot Reverse Beacon-stationer på USAs ostkust.
 • Stående våg och fram/backförhållande.Mätantenn: Deltaloop, avstånd 100 m och höjd över mark ca 4 meter.FB53FB20m

  FB53_15m_FB-624x246

  FB53FB10m

  FB53SWR20m

  FB53SWR15m

  FB53SWR10m