Jämförelse mellan Cushcraft A3S och Mosley PRO-96

Den 14 augusti 2016 på eftermiddagen gjordes ett prov med dessa båda antenner vid SK0QOs QTH på Gålö. De sitter monterade på var sin mast ca 18 meter över marken med vatten framför i nordvästlig riktning. Provet gjordes med hjälp av Reverse Beacon på 20m mot Nordamerika.  Effekten var 100 Watt.

Mottagare            A3S dB SNR spots                             PRO96 dB SNR spots

W1NT                    11,9                                                        9,11

W3UA                   19,23                                                     16,23

KM3T                    19,20                                                     17,22

K1TTT                    6                                                              5

 

Detta ger att A3S var i snitt 1,5 dB starkare än PRO 96.