Om mig

Numera pensionär, men arbetade tidigare med elektronikutveckling inom industriautomation och inom telekombranschen.

En annan hobby är orientering och på vintern skidåkning.