WARC-banden

För WARC-banden används en A3WS med en tillsats för 30 meter. Den är sitter 25 ovanför marken.