Kategoriarkiv: Mina antenner

Här finns beskrivning på mina antenner

Min antenn för 10, 15 och 20 m

Jag har en trebandare av typen FB-53 från Fritzel. Den har en bomlängd på 7,3 m och är monterad ca 21,5 m över mark.

Mätdata för FB53 med radiator och parasitelementen förlängda 2x3cm i ändarna. (resonans på 14 MHz sänkt ca 120 kHz):

 • Förstärkning mot referensdipol på 20 m uppmätt till ca 3 dB på CW-delen. Mätningen gjordes mot Reverse Beacon-stationer på USAs ostkust.
 • Stående våg och fram/backförhållande.Mätantenn: Deltaloop, avstånd 100 m och höjd över mark ca 4 meter.FB53FB20m

  FB53_15m_FB-624x246

  FB53FB10m

  FB53SWR20m

  FB53SWR15m

  FB53SWR10m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenner för 160 m

För 160 m används hela tornet plus toppmast med Yagiantennerna som kapacitiv topplast. Tornet matas med Gammamatch och är anslutet till ett glest jordnät. Egenresonansen är 2,2 MHz.

Dessutom finns en dipol monterad som en inverted vee med toppen 20 meter upp.

80 m-antennerna

För 80 meter finns en inverted vee-dipol som sitter 20 meter över mark med högsta punkten. Den är försedd med ett parasitiskt element, som kan konfigureras antingen som direktor eller reflektor. Riktningarna är SV eller NO.

Dessutom finns en Inv vee-dipol på samma höjd men med bredsidan mot NV/SO.

Vridbar dipol för 40m

40-metersdipolen har visat sig ha en negativ inverkan på FB-53an när den är orienterad parallellt med dennas radiator. Den är därför for närvarande orienterad längs med trebandarens bom och sitter 21 meter över mark.

Se inlägget om påverkan mellan olika antenner.

FB-53 förstärkning och påverkan från 40 m-dipol

För att utröna i vilken mån dipolen för 30/40-metersdipolen påverkade FB-53an utfördes ett antal mätningar. Dessa utfördes under oktober 2014 och begränsades i huvudsak till 20-metersbandet. Resultatet kan sammanfattas enligt nedan:

Med dipolen längs med Radiator och dipolens koax kortsluten i nederänden
1. -3 dB i förhållande till referensstation.
2. -2 dB i förhållande till referensdipol.
Med dipolen längs med radiatorn och koaxen till dipolen avslutad med kondensator för SWR=1 på FB-53.
1. -3 dB jämfört med referensdipol (kompenserat). (1 dB sämre än kortsluten koax).
2. Vid direkt jämförelse med kortsluten koax är signalen 3 dB svagare med vridkondensator. (Stämmer inte med mätningen mot referensdipol).
3. Det gick att ändra F/B-förhållande genom att skifta mellan kondensator och kortslutning.
Med dipolen längs med radiatorn och dipolkoaxen avslutad med konstlast på 50 ohm och 13% dumpad effekt (av det som matas till FB-53an).
1. Skillnad = 0 dB jämfört med referensdipol (kompenserat).
Med dipolen längs med bommen.
1. +2 dB jämfört med referensstation
2. +3 dB jämfört med referensdipol med hänsyn tagen till kabelförluster och viss höjdskillnad (kompenserat).
Dvs 3 dBd förstärkning.

Slopern för 80 m ( ej monterad säsongen 2016-2017)

Främst för ZL långa vägen har jag hängt upp en speciell sloper för 80m. En lina är spänd mellan antennmasten och en tall en bit ner i sluttningen mot SV. En dipol är spänd längs linan från masten och vid matningspunkten går den andra halvan nästan vertikalt mot marken. En reflektor är parallellt med denna ca 15 meter från matningspunkten. det finns glesa jordnät vid reflektorn samt under matningspunkten.

80m-sloper