FB-53 förstärkning och påverkan från 40 m-dipol

För att utröna i vilken mån dipolen för 30/40-metersdipolen påverkade FB-53an utfördes ett antal mätningar. Dessa utfördes under oktober 2014 och begränsades i huvudsak till 20-metersbandet. Resultatet kan sammanfattas enligt nedan:

Med dipolen längs med Radiator och dipolens koax kortsluten i nederänden
1. -3 dB i förhållande till referensstation.
2. -2 dB i förhållande till referensdipol.
Med dipolen längs med radiatorn och koaxen till dipolen avslutad med kondensator för SWR=1 på FB-53.
1. -3 dB jämfört med referensdipol (kompenserat). (1 dB sämre än kortsluten koax).
2. Vid direkt jämförelse med kortsluten koax är signalen 3 dB svagare med vridkondensator. (Stämmer inte med mätningen mot referensdipol).
3. Det gick att ändra F/B-förhållande genom att skifta mellan kondensator och kortslutning.
Med dipolen längs med radiatorn och dipolkoaxen avslutad med konstlast på 50 ohm och 13% dumpad effekt (av det som matas till FB-53an).
1. Skillnad = 0 dB jämfört med referensdipol (kompenserat).
Med dipolen längs med bommen.
1. +2 dB jämfört med referensstation
2. +3 dB jämfört med referensdipol med hänsyn tagen till kabelförluster och viss höjdskillnad (kompenserat).
Dvs 3 dBd förstärkning.