WSPR för att kolla reciprocitet

WSPR (Weak Signal Propagation Reporter) är en mod som skapats av K1JT (nobelpristagare i fysik). Mätresultaten kan sändas över Internet till en gemensam server som presenterar resultaten i ett Excelvänligt format. Stationerna sänder och lyssnar omväxlande och alla resultat laddas upp. Det kan se ut så här. Signal/brus-nivån anges relaterat till bandbredden 2,5 KHz.
.