80 m-antennerna

För 80 meter finns en inverted vee-dipol som sitter 20 meter över mark med högsta punkten. Den är försedd med ett parasitiskt element, som kan konfigureras antingen som direktor eller reflektor. Riktningarna är SV eller NO.

Dessutom finns en Inv vee-dipol på samma höjd men med bredsidan mot NV/SO.