Vridbar dipol för 40m

40-metersdipolen har visat sig ha en negativ inverkan på FB-53an när den är orienterad parallellt med dennas radiator. Den är därför for närvarande orienterad längs med trebandarens bom och sitter 21 meter över mark.

Se inlägget om påverkan mellan olika antenner.