Jämförelse av känsligheten hos SDRPlays RSPduo och IC-735

Bakgrund

När RSPduo användes som andramottagare parallellt med min IC-735 upptäckte jag att svaga CW-stationer som var svåra att uppfatta i RSPduo kunde vara klart läsbara i den analoga mottagaren.

Eftersom i stort sett alla moderna transceivrar är SDRer uppstod frågan om ett utbyte av IC-735 skulle försämra möjligheten att läsa svaga CW-signaler. Därför har jag i ett första steg mätt på RSPduo. Sedan kommer frågan om det är en generell svaghet hos SDRer eller inte.

Ett annat problem är starka signaler vid sidan om som kan påverka mottagningen. SM5BSZ har mätt på det här . En gammal FT1000 är bättre än Perseus SDR, som har 10 bandpassfilter på ingången.

Metod

RSPduo och IC-735 är anslutna till en antenn via en 3 dB-splitter (dämpning 3.5 dB). En MiniVNA är ansluten till en liten sändarantenn via en omkopplingsbar dämpsats och SDR och ICOMen är anslutna till ordinarie antenn. På 14 till 28 Mhz är det en Yagi på 22 meters höjd och på lägre frekvenser en dipol på ca 20 meters höjd. VNAn nycklas till och från i generatormod. Uteffekten sänks tills signalen är precis hörbar i IC-735. Därefter ändras effekten tills det är samma hörbarhet i SDR. Bandbredden är satt till 250 Hz. Provet gjordes med tre olika mjukvaror: SDRuno, HDSDR och SDRConsole. Ingen skillnad kunde märkas.

Frekvens: 28.5 MHz

IF AGC i automatläge. RF Gain = Max

                                                      IC-735                                           RSPduo

Relativ antenneffekt                 0 dB                                              + 6dB för samma läsbarhet

Brusnivå utan antenn = – 136 dBm

Brusnivå med antenn (utan signal) = – 135 dBm

Frekvens: 10.102 MHz på kvällen 2100 lokal tid. Bandet stängt.

IF AGC i automatläge. RF Gain = Max

                                                      IC-735                                           RSPduo

Relativ antenneffekt                 0 dB                                              0 dB för samma läsbarhet

Brusnivå utan antenn = – 132 dBm

Brusnivå med antenn (utan signal) = – 118 dBm

Frekvens: 7.0 MHz på eftermiddagen 1700 lokal tid.

Mycket starka BC-stationer över 7200 kHz.

IF AGC i automatläge. RF Gain – 2 steg.

                                                      IC-735                                           RSPduo

Relativ antenneffekt                 0 dB                                              +3dB för samma läsbarhet

Brusnivå utan antenn = – 125 dBm

Brusnivå med antenn (utan signal) = – 108 dBm

Frekvens: 7.0 MHz på kvällen 2100 lokal tid.

Svaga BC-stationer ovanför 7200 kHz.

IF AGC i automatläge. RF Gain = Max.

                                                      IC-735                                           RSPduo

Relativ antenneffekt                 0 dB                                              0 dB för samma läsbarhet

Brusnivå utan antenn = – 134 dBm

Brusnivå med antenn (utan signal) = – 113 dBm