månadsarkiv: december 2014

Slopern för 80 m ( ej monterad säsongen 2016-2017)

Främst för ZL långa vägen har jag hängt upp en speciell sloper för 80m. En lina är spänd mellan antennmasten och en tall en bit ner i sluttningen mot SV. En dipol är spänd längs linan från masten och vid matningspunkten går den andra halvan nästan vertikalt mot marken. En reflektor är parallellt med denna ca 15 meter från matningspunkten. det finns glesa jordnät vid reflektorn samt under matningspunkten.

80m-sloper